+420 605 830 155 info@tribyt.cz

Obchod s realitami TriByt

 

Tel: +420 605 830 155

email: info@tribyt.cz

 

Návštěvu v jedné z našich kanceláří v Praze, nebo v Mnichovicích je potřeba si dopředu domluvit.

Děkujeme za pochopení!

Provozovatel realitní kanceláře TriByt:

Snowmen Development a.s.
Přípotoční 1528/2, 101 00 Praha 10
IČ:04625366, DIČ: CZ04625366

 

Kontakt:

e-mail: info@tribyt.cz, tel: +420 605 830 155

Právní ustanovení TriByt reality

Informace pro spotřebitele: Dojde-li mezi spotřebitelem a podnikatelem ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
Povinnost identifikace: Realitní kancelář Tribyt, provozovaná spol. Snowmen Development, a.s.,  je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

Co pro vás můžeme udělat?

12 + 12 =

TriByt +420 605 830 155

info@tribyt.cz