+420 605 830 155 info@tribyt.cz

TriByt se řídí etickým kodexem ARK

  1. Za každých okolností jedná při realizaci obchodu čestně a profesionálně.
  2. Snahou každého makléře je zajistit maximální transparentnostprobíhající transakce. Klientovi je vždy k dispozici odbornou radou a pomocí.
  3. Klienta informuje o průběhu případu, dodržuje termíny a dohody, které byly s klientem dohodnuté.
  4. Své služby provází odbornou, profesionální a individuální péčí, v souladu s dobrými mravy, právní legislativou a obchodní etikou.
  5. Uvádí pravdivé a úplné informace, nemovitost vždy nabízí jen s písemným souhlasem vlastníka.
  6. Zachovává absolutní diskrétnost vůči přímým klientům i třetím stranám dotčeným obchodní transakcí. Neposkytuje žádné osobní, důvěrné a běžně nedostupné informace ani po ukončení spolupráce.
  7. Neustále se zdokonaluje a vzděláváve všech oblastech realitní činnosti a sleduje nejnovější trendy a vývoj trhu.
  8. Ke všem svým klientům přistupuje rovnocenně a bez rozdílů.
  9. Během výkonu své profese vždy vystupuje jako reprezentant realitní kanceláře obchodního jména TriByt  (provozuje spol. Snowmen Development, a.s., IČ:04625366), řídí se stanovenými standardy a závaznými předpisy, kterým je i tento Etický kodex.
  10. Snaží se o šíření dobrého jména realitní kanceláře TriByt stejně jako o zvýšení prestiže profese realitního makléře a obchodování s nemovitostmi vůbec.

Provozovatel realitní kanceláře TriByt:

Snowmen Development a.s.
Přípotoční 1528/2, 101 00 Praha 10
IČ:04625366, DIČ: CZ04625366