+420 605 830 155 info@tribyt.cz
slide2
slide1
slide3
slide4
previous arrow
next arrow

Naše jedinečné

Nemovitosti

Naše originální

Služby

Naše skvělé

Financování

Nespokojte se s málem

Jaké služby realitních makléřů poskytujeme?

Pro více informací rozklikněte:

Prodej
▪ Úvodní prohlídka nemovitosti a Určení tržní ceny nemovitosti

▪ Shromáždění potřebných dokumentů (list vlastnictví, nabývací titul, projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí, průkaz energetické náročnosti)

▪ Vyhotovení prezentace nemovitosti

▪ Organizace prohlídek nemovitosti

▪ Pravidelné reporty o stavu prodeje

▪ Jednání o optimální ceně v průběhu prodeje

▪ Účast na schůzkách a jednáních (s právníky, hypotečními bankami, architekty)

▪ Příprava smluvních podkladů naším právním zastoupením v českém a anglickém jazyce (rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva)

▪ Zajištění jistotních účtů, advokátních či notářských úschov (advokátní úschova u spolupracujícího advokáta zahrnuta v provizi)

▪ Vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva

▪ Zajištění znaleckých posudků – analýzy stavebně-technického stavu nemovitosti

▪ Doručení všech potřebných dokumentů do podatelny katastru nemovitostí

▪ Předání nemovitosti

▪ Přehlášení médií (měřičů spotřeby energií apod.) na nového vlastníka

Veškeré služby poskytujeme v českém a v anglickém jazyce.

Pronájem
 • Provedeme úvodní prohlídku nemovitosti a konzultujeme postup pronájmu
 • Provedeme kvalifikovaný odhad a stanovíme aktuální výši tržního nájemného
 • Konzultujeme podmínky pronájmu, výši kauce, zálohy na služby, servisních poplatků a preferovanou dobu nájmu
 • Definujeme cílovou skupinu potenciálních nájemců
 • Doporučíme a zajistíme možné úpravy nebo vylepšení, které podpoří zájem cílové skupiny a napomohou dosažení cílového nájemného
 • Zajistíme profesionální fotografie a popis nemovitosti
 • Zpracujeme webovou prezentaci nemovitosti
 • Zařadíme nemovitost do nasi nabídky s využitím interní databáze poptávek a inzertních médií
 • Prohlídky nemovitostí dle časových možností klienta (podle potřeby i večer a o víkendech)
 • Vyjednáme podmínky pronájmu mezi pronajímatelem a nájemcem
 • Zajistíme nájemní smlouvu a předávací protokol v českém a anglickém jazyce
 • Shromáždíme potřebné dokumenty (list vlastnictví, výpisy z obchodního rejstříku, kopie pasů a další přílohy ke smlouvě)

• Provedeme předání nemovitosti

KOUPĚ
▪ Nabídnutí širokého výběru nemovitostí

▪ Vytvoření optimální nabídky nemovitostí podle představ a možností klienta

▪  Prohlídky nemovitostí dle časových možností klienta (podle potřeby i večer a o víkendech)

▪ Návrh postupu při koupi nemovitosti

▪ Shromáždění všech potřebných dokumentů (list vlastnictví, nabývací titul, projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí)

▪ Zajištění analýzy stavebně-technického stavu nemovitosti (posudek stavebního inženýra)

▪ Návrhy smluvních dokumentů v rozsahu: rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouvy o úschově

▪ Zajištění jistotních účtů, advokátní nebo notářské úschovy

▪ Zajištění hypotečního úvěru

▪ Zajištění znaleckého posudku pro účely daně z nabytí nemovitosti

▪ Doručení všech potřebných dokumentů do podatelny katastru nemovitostí k zaregistrování prodeje

▪ Organizace předání nemovitosti

▪ Zajištění převodu médií (měřičů spotřeby energií apod.) na nového vlastníka

Veškeré služby poskytujeme v českém a v anglickém jazyce

Nájem
 • Aktivně vyhledáváme nemovitosti, které odpovídají požadavkům klienta se zájmem o pronájem
 • Prohlídky nemovitostí dle časových možností klienta (podle potřeby i večer a o víkendech)
 • Poskytneme poradenství ohledně postupu při pronájmu nemovitosti
 • Zajistíme nájemní smlouvu a vyjednáme podmínky v českém a anglickém jazyce
 • Shromáždíme potřebné dokumenty (list vlastnictví, kopie pasů a další přílohy ke smlouvě)
 • Zorganizujeme předání nemovitosti a připravíme soupis vybavení a stavu nemovitosti

 

Veškeré služby poskytujeme v českém a v anglickém jazyce.

Napište nám

TriByt info@tribyt.cz

Tel: + 420 605 830 155